THE “SAFE SCHOOL” PERCEPTION OF CLASS PRESIDENTS IN SECONDARY SCHOOLS

Main Article Content

Mehmet Metin Arslan

Abstract

The aim of this research is to reveal the “safe school” perceptions of secondary class presidents. The sample of the study, which is a qualitative research and figured as “phenomenology design”, is constituted by eight class president students in vocational and technical secondary schools. The data were collected with a semi-structured interview form consisting of three open-ended questions to determine the opinions of the class presidents. The responses of participants to questions in writing were analyzed by descriptive analysis. In the study, the “school safety” perception was examined with the perspective of the class presidents in high schools. Some of the remarkable results of the research can be summarized as follows: The participants reply the question “To what extent is a safe school environment important for you?” such that they generally consider the school’s physical, social and psychological environment as problematic. They indicate the importance of solving the problems of these environments in creating a safe school climate. Participants point out to the parent-school cooperation for the question regarding the duties of the school management, staff and students. Some of the participants emphasized the risks arising from the school environment.

Article Details

Section
Articles

References

AFAD (2014). Retrieved from https://www.afad.gov.tr/tr/1777/BM-Okul-Guvenligi-nde-Turkiye-yi-Lider-Secti

Alver, E., Adıgüzel, T., & Öztürk O. (2016). İstanbul’da 11 ayrı okul çeşidinde okul güvenliği araştırması. International Journal of Eurasia Social Sciences, 7(23), 274-298.

Butcher, K. T. & Manning, M. L. (2005). Creating safe schools. Retrieved from http://www.joannmaher.com/my_documents/courses_hs_english_012/unisols.pdf

Çankaya, İ. H. (2009). Okul güvenliği üzerine teorik bir çözümleme. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(2), 97-103.

Çankaya, İ., Yücel, C., Tan, Ç. & Demirkol, A. (2014). Lise müdürlerinin görüşlerine göre okul güvenliği açısından kampüs okulların önemi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 24(1), 65-71.

Estonian Ministry of Education and Research (2016). Retrieved from https://www.hm.ee/en/activities/pre-school-basic-and-secondary-education/school-safety

Gülbaz, L. (2016). İlkokul yönetici ve öğretmenlerinin okul güvenliğine ilişkin görüşleri, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Unpublished Master’s Thesis). Ankara

Karakütük, K., Özbal & Sağlam, A. (2017). Okul yönetiminde okul güvenliğini sağlamak için yapılan uygulamalar konusunda öğretmen ve okul müdürlerinin görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1214-1232.

Mayer, J. & Cornell, D. (2010). New perspectives on school safety and violence prevention. Educational Researcher, 39, 5-6.

MEB. (2014). 19.Milli eğitim şurası gündem konuları. Retrieved from http://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2014_09/09052246_sura_kurul_kararlari.pdf

Memduhoğlu, H. B. & Taşdan, M. (2008). Okul ve öğrenci güvenliği: Kavramsal bir çözümleme. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(34), 69-83.

OECD (2003). Lessons in danger - school safety and security (12-14 November 2003). Paris, France. Retrieved from http://www.oecd.org/education/innovation-education/lessonsindanger-schoolsafetyandsecurity12-14november2003 parisfrance.htm

OECD (n.d). Retrieved from www.oecd.org/edu/schoolsafety

Özmen, F. & Küçük, N. (2013). İki ayrı zaman diliminde okulda şiddet. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Degisi, 11(2).

TEDMEM (2016). 19. Millî eğitim şûrasina ilişkin değerlendirmeler. Ankara

Turhan, M. & Turan, M. (2012). Ortaöğretim kurumlarında güvenlik. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 18(1), 121-142.

Srichai P., Yodmongkol P., Chakpitak N., Meksamoot K. (2013), Managing school safety in Thailand: Assessing the implications and potential of a lean thinking framework. SAGE Open, April-June, pp. (1 –17).

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (Vol. 6). Ankara: Seçkin Yayınları.

Yıldız Akyol, E., (2015). Okul güvenliği ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında yapılan çalışmaların incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 1-12. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tebd/issue/26087/274921