THE EFFECTS OF REALISTIC MATHEMATICS EDUCATION ON STUDENTS’ ACHIEVEMENTS AND ATTITUDES IN FIFTH GRADES MATHEMATICS COURSES

Main Article Content

Ali Özkaya
Sebahat Yetim Karaca

Abstract

The aim of this research is to analyse the effects of realistic mathematics education on student achievement and attitudes towards mathematics on the unit ‘numbers and operations’ for the 5th grades. For this reason, two classes were randomly identified. After seeing that the groups were equivalent using the Achievement test of Group Equivalency, Learning Area Achievement Test and Scale of Attitudes towards Mathematics were applied to both groups. After the application was conducted, the experimental group was taught the unit using the Realistic Mathematics Education activities for 7 weeks. On the other hand, the control group was taught the topic using the activities suggested by the Ministry of Education. Learning Area Achievement Test and Scale of Attitudes towards Mathematics were conducted again as post-tests, and the results were evaluated by comparing them with the pre-test results. After this comparison, it was seen that the Academic Achievement and the attitudes of students who were taught in accordance with the Realistic Mathematics Education was higher than the students who were taught by classical methods.

Article Details

Section
Articles

References

Altaylı, D. (2012). Gerçekçi matematik eğitiminin oran orantı konusunun öğretimi ve orantısal akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesine etkisi. Master's Thesis, Atatürk University, Institute of Education Sciences, Erzurum.

Altun, M. (2006). Matematik öğretiminde gelişmeler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 223-238.

Arseven, A. (2010). Gerçekçi matematik öğretiminin bilişsel ve duyuşsal öğrenme ürünlerine etkisi. doctoral dissertation, Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Ankara.

Baykul, Y. (1990). İlkokul Beşinci Sınıftan Lise ve Dengi Okulların Son Sınıflarına Kadar Matematik ve Fen Derslerine Karşı Tutumda Görülen Değişmeler ve Öğrenci Seçme Sınavındaki Başarı ile ilişkili Olduğu Düşünülen Bazı Faktörler. Ankara: ÖSYM Yayınları.

Bıldırcın, V. (2012). Gerçekçi matematik eğitimi (GME) yaklaşımının ilköğretim beşinci sınıflarda uzunluk alan ve hacim kavramlarının öğretimine etkisi. Master's Thesis, Ahi Evran University, Institute of Social Sciences, Kırşehir.

Çakır, P. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi yaklaşımının ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin erişilerine ve motivasyonlarına etkisi. Master's Thesis, Dokuz Eylül University, Institute of Education Sciences, İzmir.

De Corte, E. (2004). Mainstreams and perspectives in research on learning (mathematics) from instructions. Applied Psychology, (53)2, 279-310.

Ersoy, E. (2013). Gerçekçi matematik eğitimi destekli öğretim yönteminin 7. sınıf olasılık ve istatistik kazanımlarının öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. Master's Thesis, Sakarya University, Institute of Education Sciences, Sakarya.

Fauzan, A. (2002). Applying realistic mathematics education (RME) in teaching geometry in Endonesian primary schools. Doctoral dissertation, University of Twente, Enschede.

Gravemeijer, K. & Terwel, J. (2000). Hans freudenthal: A mathematician on didactics and curriculum theory. J. Curriculum Studies, 32(6), 777- 796.

Kaylak, S. (2014). Gerçekçi matematik eğitimine dayalı ders etkinliklerinin öğrenci başarısına etkisi. Master's Thesis, Necmettin Erbakan University, Institute of Education Sciences, Konya.

Kurt, E. S. (2015). Gerçekçi matematik eğitiminin uzunluk ölçme konusunda başarı ve kalıcılığa etkisi. Master's Thesis, Ondokuz Mayıs University, Institute of Education Sciences, Samsun.

Nama Aydın, G. (2014). Gerçekçi matematik eğitiminin ilkokul 3. sınıf öğrencilerine kesirlerin öğretiminde başarıya kalıcılığa ve tutuma etkisi. Master's Thesis, Abant İzzet Baysal University, Institute of Education Sciences, Bolu.

Tekin, H. (1993). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Yargı.

Tunalı, Ö.K. (2010). Açı kavramının gerçekçi matematik öğretimi ve yapılandırmacı kurama göre öğretiminin karşılaştırılması. Master's Thesis, Uludağ University Institute of Social Sciences, Bursa.

Turgut, F. (1984). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Saydam.

Uygur, S. (2012). 6. sınıf kesirlerle çarpma ve bölme işlemlerinin öğretiminde gerçekçi matematik eğitiminin öğrenci başarısına etkisi. Master's Thesis, Atatürk University, Institute of Education Sciences, Erzurum.

Üzel, D. (2007). Gerçekçi matematik eğitimi (RME) destekli eğitimin ilköğretim 7. sınıf matematik öğretiminde öğrenci başarısına etkisi. doctoral dissertation, Balıkesir University, Institute of Natural Sciences, Balıkesir.

Yazıcı, E. (2004). Öğrenme stilleri ile ilköğretimde beşinci sınıf matematik dersindeki başarı arasındaki ilişki. Master's Thesis, Selçuk University, Institute of Natural Sciences, Konya.

Zulkardi, (2002). Developing a learning environment on realistic mathematics education for ındonesian student teachers. Doctoral Dissertation, University of Twente, Enschede.