THE IMPACT OF BIOLOGY TEACHING BASED UPON MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY ON ACADEMIC ACHIEVEMENT: A META-ANALYSIS STUDY

Hande Çetinkıl, Hikmet Katırcıoğlu, Yeliz Yalçın

Abstract


The purpose of this research is to synthesize the results obtained from experimental studies on the academic achievement of students based on the multiple intelligence theory in biology and to reveal the effect of different characteristics in the studies by meta-analysis method. In this study, the magnitude of the impact of 14 studies on the academic achievement of students of biology education based on multiple intelligence theory was analyzed. As a result of the meta-analysis, it was determined that teaching based on multiple intelligence theory affects academic achievement in a positive direction compared to the traditional teaching method and the effect size value was 1.308. This value is quite high compared by Cohen's scale. In the meta-analysis study duration of application, sample size, publication type variables were analyzed. It is seen that the highest effect values are in the graduate thesis (dg-t=1,549), 5-8 weeks (d5-8 weeks=2,007) and medium sample sizes (dmedium=1,427) (51n 75) according to the determined criteria.

Keywords: Multiple Intelligence Theory, Biology Teaching, Meta-Analysis, Academic Achievement


Full Text:

PDF

References


Akgöz, S., Ercan, İ. & Kan, İ.(2004). Meta-analiz. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 30 (2), 107-112.

Akman, N. (2007). Ortaöğretim insanda destek ve hareket sistemi konusunun çoklu zekâ temelli işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ayaz, M. F. & Söylemez, M. (2015). Proje tabanlı öğrenme yaklaşımının Türkiye’deki öğrencilerin fen derslerindeki akademik başarılarına etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Eğitim ve Bilim, 178(40),255- 283.

Balcı, A. (2011). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. (9. Baskı). Ankara: Pegem.

Elmacı, T. M. (2010). Çoklu zekâ kuramına dayalı öğretimin ortaöğretim 9. sınıf biyoloji dersi canlıların temel bileşenleri konusunda öğrencilerin akademik başarısına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ergene, T. (1999). Effectiveness of test anxiety reduction programs: a meta-analysis review (Unpublished Phd Thesis). Ohio University, Ohio.

Etli, C. (2007). Çoklu zekâ kuramına göre hazırlanan öğretim etkinliklerinin 9. Sınıf öğrencilerinin biyoloji başarılarına ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Glass, G. V. (1976). Primary, secondary, and meta-analysis of research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.

Gürbüzoğlu, S. (2009). Çoklu zekâ kuramına dayalı işlenen protein sentezi konusunun öğrencilerin başarısına, bilgilerindeki kalıcılığa ve öğrenci görüşlerine etkisi (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kınay, E. (2012). Üniversite giriş sınavı yordama geçerliği çalışmalarının meta analizi (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Korkmaz, B. (2010). Ortaöğretim 9. sınıf biyoloji dersi canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması ünitesinin çoklu zekâ temelli işlenmesinin öğrenci başarısı üzerine etkisi ( Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Köksal, M. S. (2005). Solunum sistemleri konusunun çoklu zekâ kuramına dayalı öğretiminin 10. sınıf öğrencilerinin derse karşı tutum, akademik başarısı ve öğretimin kalıcılık düzeyine etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kurt, M. & Temelli, A. (2013). Biyoloji eğitiminde çoklu zekâ kuramı ve motivasyon stilleri (Canlıların sınıflandırılması ve biyolojik çeşitlilik ünitesi). Ağrı: Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Yayınları.

Kurt, M. (2009). Lise 11. sınıf biyoloji dersi denetleyici ve düzenleyici sistemler konusunda uygulanan çoklu zekâ kuramının öğrencilerin başarısına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Kurtcuoğlu, S. (2007). Lise 11. sınıf biyoloji dersi sindirim sistemi konusunda uygulanan çoklu zekâ kuramının öğrencilerin başarılarına etkisi (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Okursoy Günhan, F. (2009). Kavram haritaları öğretim stratejisinin öğrenci başarısına etkisi: Bir meta analiz çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Öner Armağan, F. (2011). Kavramsal değişim metinlerinin etkililiği: Meta analiz çalışması (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Özdemirli, G. (2011). İşbirlikli öğrenme yönteminin öğrencinin matematik başarısı ve matematiğe ilişkin tutumu üzerindeki etkililiği: Bir meta- analiz çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Rosenberg, M. S., Adams, D. C. & Gurevitch, J. (2000). MetaWin: Statistical software for meta-analysis version 2.0. Sunderland. Massachusetts: Sinauer Associates.

Saban, A. (2009). Öğrenme öğretme süreci. Ankara: Nobel.

Şalap, N. (2007). Çoklu zekâ kuramına dayalı etkinliklerin öğrenci başarısına etkisi: hücre bölünmeleri (Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Üstün, U. & Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: Meta analiz. Eğitim ve Bilim, 174 (39), 1-32.

Vural, B. (2004). Öğrenci merkezli eğitim ve çoklu zekâ. İstanbul: Hayat.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Contact:
Prof. Dr. İsmail Hakkı Mirici
Editor in Chief 

Near East University
Ataturk Faculty of Education
Dean

Near East Boulevard, 99138
Nicosia, TRNC
Mersin 10 - Turkey

E-mail: hakkimirici@gmail.com